Image
PSÜHHOLOOGILISE ABI KESKUS "ARIADNA"

Saatust ei saa mitte arvestada, me ei saa seda lihtsalt kustutada või vahetada seda millegi muu vastu. Kuid me võime valida, kuidas me vastame meie saatusele, kasutades meile kingitud võimeid." - Rollo Reece May

"Üheks psühhoteraapia olemasolu põhjuseks on see, et pihtides tundmatule inimesele, avad vabaduse olla iseendaks. ." - Karl Witaker

"Ei ole probleeme, on ebameeldivad lahendused. ." - Eric Lennard Berne

Suurim annnetus, mille ma saan anda maailmale – see on lubada maailmal armastada mind, suurim and, mille ma saan anda endale – see on lubada endal armastada seda maailma!!

 Iga inimese elus on kriisimomente, kui inimesed kaotavad elulised otientiirid, tunnetavad tühjust, tunnevad ennast üksikutena ja toetust vajavatena. Ja oma ülesannet, kui psühhoterapeudid, me näeme selles, et toetades inimest, aidata tal saada sügavamalt aru olukorrast, nendest põhjustest, mis põhjustavad kannatusi, ning otsida neid jõude ja ressursse, mis tagavad tervislikuma ja õnnelikuma elu. Me oleme vendunud selles, et inimesel on olemas kõik, mida on vaja toimetulekuks elu poolt esitatavate väljakutsetega.

  Milles on elu mõte? Kuidas saada üle ebaõnnestumistest ja kuidas pikendada õnnelikke hetkeid? Mis on maailmas kõige tähtsam, aga mis on lihtsalt tühine, mis helgib kutsuvalt päikese käes? Me mõtleme sageli, et keegi teab, milline on meie missioon ja mida on meil vaja teha selles maailmas, et lõppude lõpuks saabuks õnn.  Sellesse usuvad isegi need, kes mõistusega saavad aru, et see ei ole nii. Meile ei jätku tuge ja jääb ainult uskuda, et keegi teab vastust piinavale küsimusele: „Miks ma olen siin, selles maailmas“. Kuid see ei ole küsimus. Küsimärk lõpus – see on meie suur viga!

See ei ole küsimus – „miks ma olen siin“ – see on lahendus.

PSÜHHOLOOGILISE ABI KESKUS „ARIADNA“ OSUTAB JÄRGMISEID TEENUSTE LIIKE:


PROBLEEMIDE LADENDAMINE, MIS ON SEOTUD PSÜÜHILISE TERVISEGA DEPRESSIOONIDE OLEMASOLUL, HIRMUDEGA(FOOBIAD), TOITUMISHÄIRETEGA, PSÜHHOSOMAATILISTE HÄIRETEGA (REHABILITATSIOONI PLAANI OLEMASOLUL- TASUTA).

PSÜHHOLOOGILINE KONSULTATSIOON, MIS ON SUUNATUD PROBLEEMI LAHENDAMISELE.

PSÜHHOLOOGILINE ABI KRIISILISTEL ÜLEELAMISTE PUHUL.


LASTE JA NOORUKITE PSÜHHOTERAAPIA (KUI ON OLEMAS REHABILITATSIOONI PLAAN – TASUTA).

TRAUMATERAAPIA.

ÜLESAAMINE KRIISI.

GRUPIVIISILINE PSÜHHOTERAAPIA.

PEREKONNATERAAPIA. PSÜHHOTERAAPILINE ABI- SEE ON PSÜHHOTERAPEUDI PROFESSIONAALNE ABI KLIENDILE SELLEL EESMÄRGIL, ET PARANDADA TEMA ELUKVALITEETI. PSÜHHOTERAAPIA PAKUB TEMA POOLE PÖÖRDUVATELE INIMESTELE VÄLJATULEKUT ENESES JUURDLEMISE RINGIST OMA ELURASKUSTE JA EBAÕNNESTUMISTE PÕHJUSTE OTSIMISEL NING HAKATA TEGELEMA PÕHJALIKUMALT OMA IGAPÄEVASE ELUKORRALDUSE ÜLESEHITAMISE ANALÜÜSIGA. TÄHTIS ON SAADA ARU, ET SEE PROTSESS SAAB HARVA OLLA KIIRELOOMULINE. JA EI OMA  TÄHTSUST, MISSUGUSTE SÜMPTOMITEGA VÕI RASKUSTEGA SEE ILMNEB IGA ERINEVA INIMESE ELUS.

TEE LÄBIB KÕNDIJA!

 

Töö maksis 75 eurot teraapiatund
Image
Natalja Skvortsova
"Minu, kui terapeudi ülesanne ei seisne selles, et tungida patsiendi mõtetesse ja nende tekkimise põhjustesse, vaid selles, et luua tingimused, millistes patsient omab võimalust elada läbi ja elada üle need mõtted ise, ning täiuslikumalt ja teistmoodi, muuta neid nii, et ühtedel juhtudel need lakkaksid sünnitama ja toetama sümptomeid, aga teistel juhtudel tooksid koping-strateegiate opimiseerumiseni ja elukvaliteedi toetamiseks säiluvate sümptomite puhul."  - V. Kagan
 
 

Erialane põhiharidus:
Saksa psühhotraumatoloogia instituut. Humano- ja ekstensiaalse teraapia Instituut. Sankt-Peterburi Riiklik Ülikool —psühholoogia magister (isiksuse psühholoogilise korrektsiooni ja adaptatsiooni teaduskond).
Täiendõpe:
Geshtalt- teraapia. Humaanteraapia. Neuro-lingvistiline programmeerimine.
Juhtiv modaalsus:
Психоаналитическая, психодинамическая (групповой анализ), Kogniatiivne-bihevioraalne teraapia.

Image
Pavel Stimmer
Elu – see on pideva valiku protsess. Igal momendil on inimesel olemas valikuvõimalus: kas taganemine või liikumine eesmärgi suunas. Või kas liikumine veel suurema kartuse, hirmude, kaitseseisundi poole, või eesmärgi valik ning vaimsete jõudude kasv. Valida areng hirmude asemel kümme korda päevas – see tähendab kümme korda liikuda eneseteostamise suunas.
 

Erialane põhiharidus:
Saksa psühhotraumatoloogia instituut. Humano- ja ekstensiaalse teraapia Instituut (Leedu, Vilnius-Birštonas). Sotsiaal-humanitaar Instituut. Psühholoog.
Täiendõpe:
Eksistensiaalne psühhoteraapia.  
Juhtiv modaalsus:
Eksistensiaalne psühhoteraapia.
Image
Aleksandrina Skvortsova
Mina leian, et psühhoterapeudi töö peab seisnema selles, et aidata inimestel leida vabadust teadvusele ja oma võimaluste teostamiseks.
 

Erialane põhiharidus:
Psühholoogia ja neuroteaduse PhD (Leiden university). Sankt-Peterburi Riiklik Ülikool —psühholoogia magister, kliiniline psühholoog.
Täiendõpe:
Radboud University Nijmegen Bihevioraalsed teadused.
Juhtiv modaalsus:
Kogniatiivne-bihevioraalne teraapia.

OSALEMINE PROJEKTIDES

1. ESF projekt 1.0301.07-0256 „Vanglast vabanenud ja vabanevate isikute töötusriski vähendamine Ida-Virumaal mitmekülgsete tööhõivemeetmete toel“ 

2.  ESF projekt 1.3.0102.09-0064 „Koos saame hakkama“

3. ESF projekt nr 1.3.0102.12-0414 „Võimalused innustavad saavutama!”

 

4. ESF Projekt 1.3.0102.12-0414„ANDKEM NOORTELE ROHKEM VÕIMALUSI!“

5. Grundtvig Project Second Chance  

  5.1 Life Stories E-Book (link)

  5.2 E-guide (link)

  5.3 Second movie (link)


KASULIKUD VIITED:

1. Karjäärinõustamise kursus online: https://www.karjaarinou.ee/front/ru_RU/

2. "Психея"- psühholoogiaalste artiklite ja tekstide raamatukogu.: http://www.psycheya.ru/

3. Psühholoogiaalane elektrooniline raamatukogu: :

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php ;
http://www.studmedlib.ru/catalogue/ed_med_hi/0073.html

4. Siit te leiate palju artikleid erinevatel teemadel: hüperaktiivsus, tähelepanu defitsiit, kõrgendatud agressiivsus, rahutus, pidurdatus, autism, laste hirmud, laste neuroosid, psüühiline arengupeetus, praktilised nõuanded erinevate hälvete korrektsiooniks laste tunnetuslikus ning kommunikatiivses-käitumuslikus valdkonnas.:

 http://adalin.mospsy.ru/ 

5. Väga hea lastevanematele mõeldud lehekülg.: http://psyparents.ru

6. Laste varajane areng.:http://www.razumniki.ru/ 

7. Kiievi psühholoogilise kultuuri arengule kaasaaitamise fondi psühholoogiaalane raamatukogu. Eneseteadvustamise ja enesearengu ala materjalid.: http://psylib.kiev.ua/ 

8. Hulk raamatuid mitmesuguste psühholoogiliste distsipliinide alal.:    http: //psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showcat=4

9. Kuubik-электронная библиотека по психологии: http://www.koob.ru/

10.Самый интересный живой журнал гештальт-терапевта: http://vika-pekarskaya.livejournal.com/